Proiectul Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, nr. C5-B2.1. a-533

Județul Gorj are în derulare proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18”, nr. C5-B2.1. a-533, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice.

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 73760 din 23.06.2022, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de 27.515.087,07 lei cu TVA – cheltuieli totale nerambursabile.

Prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18” vor fi implementate măsuri de creștere a eficienței energetice.

Măsurile de creștere a eficienței energetice propuse a fi realizate prin proiect, sunt:

– termoizolarea planșeului peste subsol cu polistiren extrudat (XPS);

– termoizolarea pereților exteriori prin placarea componentelor opace ale fațadelor cu vată minerală bazaltică cu grosimea min. 10 cm, iar la infrastructură soclu cu polistiren extrudat (XPS) cu grosime de min. 10 cm;

– termoizolarea planșeului sub pod cu vată minerală cu grosimea de minim 20 cm;

– înlocuirea elementelor de construcție vitrate, ferestre și uși exterioare cu elemente executate din tâmplărie PVC cu geam termoizolant cu minim 5 camere, tripan 44 mm, spațiu are 16 mm, 4S-Float 4-Low E4;

– modernizarea instalației de încălzire și prepare apă caldă de consum, prin înlocuirea instalației de încălzire existente (conducte de distribuție agent termic, corpuri statice) și dotarea cu panouri solare pentru prepararea apei calde de consum și izolarea conductelor de racordare între CT și clădire cu vată minerală bazaltică;

– modernizarea instalației electrice de iluminat prin înlocuirea instalației electrice și dotarea cu corpuri de iluminat cu consum scăzut (tip LED) și senzori de prezență;

– dotarea cu sursă proprie de energie regenerabilă (RES) prin montarea de panouri solare fotovoltaice monocristaline;

– dotarea clădirii cu un sistem descentralizat (pentru fiecare încăpere în parte) de ventilare cu recuperare de căldură;

– dotarea clădirii cu sistem de monitorizare independentă a: calității aerului (concentrația CO2), sistemelor electrice și de iluminat, sistemelor de ventilare și a altor sistem instalate în clădire (detecție efracție și incendiu, sistemele de control acces și de supraveghe video), respectiv a stării de funcționare și disponibilitate, avarii sau alarme. Perioada de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18” nr. C5-B2.1. a-533, este de la data de 23.06.2022, până la data de 23.02.2025.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads