PROIECTUL „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARATULUI PROPRIU AL D.G.A.S.P.C. GORJ”, nr. C5-B2.1.a-1457

Consiliul Județean Gorj este dedicat îmbunătățirii sustenabilității și eficienței energetice, demonstrând acest angajament prin susținerea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”. Acest proiect reflectă eforturile noastre continue de a promova practici responsabile, care contribuie la un viitor mai verde și mai rezilient pentru comunitatea noastră.

Județul Gorj are în derulare proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”.

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 10829 din 26.01.2023, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1700 din 01.02.2023, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării și UAT Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de 4.340.246,14 lei cu TVA – cheltuieli totale nerambursabile.

Prin proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”, vor fi implementate măsuri de creștere a eficienței energetice.

Măsurile de creștere a eficienței energetice propuse a fi realizate prin proiect, conform Raportului de audit energetic elaborat, sunt:

– Izolarea termică a planșeului sub pod cu 20 cm saltele semirigide de vată bazaltică ignifugă, între două straturi de folie, la partea lui superioară;

– Izolarea termică a pereților exteriori cu vată bazaltică de 10 cm grosime, la exteriorul lor. Se vor termoizola și soclul și spalații ferestrelor și uşilor cu cel puțin 5 cm de termoizolație;

– Înlocuirea tâmplăriei metalice existente din aluminiu cu o tâmplărie cu rame din PVC cu 5 camere, geam termopan cu două foi de sticlă din care una low-e (termoizolantă);

– Izolarea termică a planșeelor terasă (sub hidroizolaţie) cu plăci hidrofobizate de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime;

– Se va realiza un sistem cu panouri fotovoltaice montate pe învelitoarea corpului C1 (cel puţin 35 kW putere instalată) pentru realizarea în mare parte a necesarului de energie electrică a clădirii. Corpurile de iluminat existente se vor înlocui cu unele cu tehnologie LED echipate cu celule foto, iluminare constantă şi senzori de prezentă acolo unde este cazul (grupurile sanitare, holuri, arhive etc.). Se va face o automatizare cu programator pentru oprirea iluminatului după terminarea programului, cuplat cu sistemul de securitate;

– Se va realiza o instalație cu panouri solare pentru producerea apei calde necesare prin intermediul boilerului existent şi se va revizui instalația. Bateriile lavoarelor vor fi monocomandă şi dotate cu perlator;

– Înlocuirea cazanului existent din anul 1999 cu două moderne care să funcţioneze în paralel, în regim de condensare. Se va realiza automatizarea acestora prin posibilitatea reglării calităţii agentului termic în funcţie de un senzor de citire temperatură exterioară, termostat programabil pentru temperatura interioară. Caloriferele vor fi echipate în mare parte (70% = în birouri) cu robineţi cu cap termostatat;

– Se vor înlocui aparatele AC existente vechi, neeconomice, cu unele de ultimă generație, cu clasă energetică ridicată şi dotate cu tehnologie inverter;

– Realizarea hidroizolaţiei la planseele terasă, inclusiv şorţuri noi, odată cu realizarea termoizolației;

– Realizarea elementelor de colectare şi scurgere a apei pluviale acolo unde nu există;

– Montarea glafurilor etanșe din tablă la exteriorul ferestrelor;

– Realizarea hidroizolației la planşeu, montarea de jgheaburi şi burlane şi montarea de şorţuri de tablă pentru etanşare;

– Realizarea trotuarului perimetral.

Perioada de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj”, nr. cerere C5-B2.1.a-1457, este de la data de 01.02.2023, până la data de 30.09.2025.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads