Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a beneficiat de fonduri europene nerambursabile

A fost alocată finanțarea pentru următoarele scopuri:

 • efectuarea lucrărilor de reparații interioare;
 • construirea unui ascensor destinat transportului pacienților;
 • achiziționarea de echipamente și aparatură medicală nouă.
 • Aceste îmbunătățiri sunt esențiale pentru asigurarea unui standard ridicat al îngrijirilor medicale și accesibilității facilităților spitalicești.

Județul Gorj are în derulare proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, nr. C5-B2.1.a-512, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Com––––ponenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice.


Proiectul se implementează pe baza Contractului de finanțare nr. 73759 din 23.06.2022, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, și UAT Județul Gorj, în calitate de beneficiar. Valoarea totală a proiectului este de 27.883.673,24 lei, cu TVA – cheltuieli totale nerambursabile.


Prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu” vor fi implementate măsuri de creștere a eficienței energetice. Măsurile de creștere a eficienței energetice propuse a fi realizate prin proiect, conform Raportului de audit energetic elaborat, sunt:

 • termoizolarea pereților exteriori prin placarea componentelor opace ale fațadelor cu vată minerală bazaltică cu grosimea min. 10 cm, peste care se aplică tencuială minerală decorativă;
 • termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (parțial) cu vată minerală bazaltică cu grosimea de 20 cm;
 • desfacerea pardoselilor și straturilor suport de pe terasele circulabile amplasate peste spații încălzite, refacerea hidroizolației, izolație termică cu polistiren extrudat (XPS) cu grosime de min. 3 cm, peste care se montează pardoseală ceramică;
 • înlocuirea tâmplăriei din PVC, existente, cu tâmplărie de aluminiu cu rupere termică, cu geam tripan G4-10-G4-10-G4 Low-e;
 • înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat tip aplică cu becuri economice, cu corpuri de iluminat tip panou/aplică tehnologie LED integrat, respectiv a corpurilor de iluminat pat bolnav cu rampe medicale;
 • montarea pe terasele circulabile, a corpurilor de iluminat cu senzori integrați (senzor crepuscular și senzor de prezență);
 • redimensionarea circuitelor electrice, în funcție de consumatori;
 • construirea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 0,5MW, compus din 1000 panouri fotovoltaice cu puterea de 500W, inclusiv structura de fixare la sol, invertoare, comutator inteligent și anvelopă complet echipată (transformator ridicător de tensiune 0,4/20kV, elemente de conectare la rețeaua de medie tensiune), prioritar alimentării pompelor de căldură, cu posibilitatea injectării surplusului de energie, în rețea;
 • înlocuirea corpurilor de încălzire existente, colmatate și corodate, cu corpuri de încălzire din tablă de oțel, cu aceeași putere termică, prevăzute cu robineți cu capete termostatate;
 • montarea de robineți de reglaj la baza fiecărei coloane de încălzire pentru a se putea efectua un reglaj termohidraulic corect;
 • înlocuirea cazanelor clasice de încălzire, cu cazane de încălzire în condensație;
 • constituirea unui sistem de încălzire principal realizat din pompe de căldură, racordat la circuitul de încălzire existent.
  Perioada de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu”, nr. C5-B2.1.a-512, se derulează de la data de 23.06.2022, până la data de 23.02.2025.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads