Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”

Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”, –  59.775.239,08 lei (inclusiv TVA), din care:

Asistență financiară nerambursabilă solicitată prin program (cheltuieli eligibile) – 44.888.129,83 lei;

Contribuția Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 14.887.109,25 lei.

Proiectul Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, gestionat de către MDLPA. Clădirea Muzeului județean din strada Geneva, nr. 8, a fost construită între anii 1870-1875, la data de 16 iulie 1894 fiind întemeiat un muzeu în această clădire. Ulterior, muzeul a funcționat în diferite locații (Grădina Publică a orașului Târgu Jiu sau imobilul de pe strada Tudor Vladimirescu, nr.73), către finele anului 1974 revenind în fostul Palat Administrativ din str. Griviței (azi Geneva), nr.8. .

Prin proiect se vor realiza lucrări de intervenție / activități aferente investiției de bază, după cum urmează:

                    ● Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, învelitoare) ;

                    ● Lucrările de introducere / reabilitare / modernizare a sistemelor de încălzire, a rețelelor și instalațiilor, inclusiv de furnizare a apei calde de consum (cu respectarea art. 7 alin. (1) litera h) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1058);

                    ● Lucrările ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu din surse regenerabile, inclusiv instalarea de echipamente specifice;

                    ● Lucrările de instalare / reabilitare / modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, inclusiv instalarea de echipamente specifice;

                    ● Lucrările de reabilitare / modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri, inclusiv instalarea de echipamente specifice;

                    ● Sistemele de management energetic integrat pentru clădiri, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie;

                    ● Orice alte activități care conduc la îmbunătățirea performanței energetice.

Astfel, în data de 29.01.2024, Consiliul Județean a depus spre finanțare proiectul Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”, în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), coordonat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În cadrul acestui proiect se va reabilita clădirea Muzeului Județean Gorj, situată în zona centrală a Municipiului Târgu Jiu, din strada Geneva nr. 8, fiind clădire de patrimoniu, construită în anul 1875, conform Listei Monumentelor Istorice, actualizată în 2015, imobilul este încadrat ca monument istoric, grupa valorică B, având codul LMI GJ-II-m-B-09177, sub denumirea de ,,Prefectura Veche”.

Prin acest proiect de investiție se propun a fi realizate următoarele lucrări de intervenție:

– lucrări de consolidare;

– lucrări de creștere a eficienței energetice;

– lucrări de arhitectură;

– lucrări de instalații (sanitare, termice și electrice).

Valoarea totală a proiectului Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu”, este în cuantum de 59.775.239,08 lei (inclusiv TVA), din care:

Asistență financiară nerambursabilă solicitată prin program (cheltuieli eligibile) – 44.888.129,83 lei;

Contribuția Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 14.887.109,25 lei.

Prin implementarea acestui proiect se vor efectua lucrări de intervenție, însoțite de lucrări de reparații capitale, astfel încât, după efectuarea acestora, clădirea să poată fi încadrată în clasa de risc seismic de gradul IV, față de gradul II cât este în prezent.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads