Digitalizare

Într-o eră dominată de progresul tehnologic și transformări digitale, importanța digitalizării serviciilor publice devine un pilon central în evoluția administrativă și socială a oricărui județ.

În cadrul programului meu, capitolul dedicat digitalizării nu numai că subliniază această necesitate, dar și propune soluții concrete pentru integrarea tehnologiei în serviciile oferite cetățenilor, cu scopul de a construi un viitor mai eficient și mai accesibil pentru toți locuitorii județului.

Adoptarea digitalizării în administrația publică locală nu este doar un răspuns la cerințele unei societăți în continuă schimbare, ci și o strategie esențială pentru creșterea transparenței, accesibilității și eficienței serviciilor.

Prin simplificarea procedurilor, reducerea birocrației și optimizarea resurselor, digitalizarea se transformă într-un instrument fundamental de modernizare și adaptare la noile standarde globale de guvernanță și serviciu public. Mai mult, în contextul provocărilor actuale, de la pandemii la crize economice, capacitatea de a răspunde rapid și eficient la nevoile cetățenilor devine crucială.

Implementarea unor sisteme digitale robuste permite administrației să fie nu doar reactivate, ci și proactivă, anticipând necesitățile comunității și adaptându-se dinamic la schimbări. Astfel, digitalizarea administrației județene nu reprezintă doar un angajament față de modernizare, ci și o viziune îndrăzneață de a remodela interacțiunea dintre cetățeni și stat, consolidând încrederea publică și creând un mediu în care fiecare membru al comunității să beneficieze de pe urma tehnologiei.

Digitalizarea serviciilor publice este o punte către un Gorj mai conectat, mai transparent și mai responsabil, un județ pregătit să navigheze cu succes prin provocările secolului XXI.

Cosmin Mihai Popescu

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, a depus spre finanțare proiectul ”Digitalizarea administrației județene în beneficiul cetățenilor”, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Obiectivul de Politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 2 – „Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor”, Obiectivul Specific 1.2 – „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, Acţiunea A – “Digitalizare în folosul cetățenilor”.

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reflectă orientările politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, luând în considerare nevoile și provocările existente la nivelul regiunii, precum și concluziile Rapoartelor de țară pentru România din 2019/2020 și sprijină obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitatea regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate.

Apelul de proiecte s-a lansat în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, program sprijinit din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este unul dintre principalele instrumente financiare ale politicii de coeziune europene.

Obiectivul general al proiectului vizează „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”.

Obiectivul specific vizează „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”.

Valoarea maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect, conform Ghidului solicitantului este de 600.000 euro (inclusiv TVA).

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite acțiunile de dezvoltare, testare și rularea de soluții digitale inovatoare, aplicații digitale, produse și procese digitale în scopul oferirii cetățenilor și întreprinderilor unor servicii publice digitale noi sau semnificativ îmbunătățite;

Acțiunile propuse în această intervenție susțin următoarele activități principale:

•                  aplicații și soluții de e-guvernare locală și județeană;

•                  platforme de gestiune integrată și aplicații de accesare a datelor și a documentelor emise de mai multe instituții/servicii locale sau servicii/departamente/ compartimente din cadrul aceleiași instituții;

•                  platforme de servicii publice digitale (plata online a taxelor și impozitelor, sisteme de programări online, aplicații de tipul funcționar public virtual, puncte de contact ale primăriilor în teritoriu, puncte de plată a taxelor și impozitelor, etc.);

•                  platforme de interacțiune cu cetățenii.

•                  proiecte de tip GIS;

•                  aplicații pentru screening și monitorizare pentru persoane din grupuri vulnerabile, etc.; sisteme de alarmă pentru cazuri de urgență, etc.;

•                  aplicații pentru colectarea și afișarea în timp real a datelor de mediu;

•                  digitalizarea și reconstrucția digitală a obiectivelor de patrimoniu;

•                  platforme pentru managementul documentelor și al arhivelor;

•                  dezvoltarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteza vorbirii);

•                  platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării datelor;

Activitatea de bază în cadrul unui proiect reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarate de către solicitant ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;

(iii) nu face parte din activitățile conexe/secundare, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului.

Activitățile secundare, care pot fi eligibile în cadrul unui proiect ce conține și activități principale, sunt reprezentate de:

•                  platforme pentru managementul documentelor și al arhivelor;

•                  dezvoltarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligență artificială (traducere automată, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de analiză a textului, sinteză a vorbirii);

•                  platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării datelor.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads