EDUCAȚIE

În data de 14.02.2023, a fost publicat Ordinul Ministerului Educației nr. 3674/14.02.2023 pentru aprobarea corigendumului nr. 1 la Ghidul Solicitantului – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Apelul de proiecte PNRR / Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație, vizează, prin liniile de finanțare aferente investițiilor I9, I11, I13 și I14, toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, achiziția de mobilier pentru sălile de clasă, spațiile destinate activităților școlare, extrașcolare și sportive, pentru laboratoare și cabinete, inclusiv cele de asistență psihopedagogică din rețeaua școlară județeană precum și din municipiul București, inclusiv cabinetele de asistență psihopedagogică din Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE).

Selecția unităților în vederea dotării prin prezentul apel se realizează pe baza unei aplicații care trebuie să conțină o analiză de nevoi realizată la nivelul unităților de învățământ și a celor conexe și avizată la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București de către ISJ/ISMB. Investițiile sunt direcționate către asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului educațional și educativ-instructiv, prin dotarea cu mobilier adecvat vârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv echipamente digitale.

Județul Gorj  a depus proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație / Reforma 4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni / Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și / Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației / Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar / Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a C.S.E.I. Târgu Jiu și C.J.R.A.E. Gorj” este în cuantum de 1.145.609,34  lei (fără TVA).

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads