Mediu și Educație

Într-un demers de responsabilitate față de generațiile viitoare, am înțeles că educația pentru mediu și schimbările climatice reprezintă o prioritate crucială și că infrastructura unităților gorjene de învățământ trebuie să fie adaptată standardelor europene de dezvoltare sustenabilă.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări asupra mediului, cadrului social și economic. În acest context, atât la nivel european, cât și la nivel național, se recunoaște caracterul urgent al problemelor legate de mediul înconjurător și se propun o serie de măsuri pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene (UE) de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.

Din această perspectivă, educația pentru mediu și schimbări climatice devine o prioritate, iar  infrastructura unităților de învățământ trebuie să fie adaptată standardelor europene de dezvoltare sustenabilă. Pe lângă asigurarea mobilității urbane verzi, prin achiziționarea de microbuze electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, se pregătește și conștientizarea generațiilor viitoare în ceea ce privește schimbările climatice.

Gorjul este primul județ din România care a semnat contractul pentru furnizarea microbuzelor electrice școlare!

A fost semnat un contract pentru furnizarea a 27 de microbuze electrice destinate transportului elevilor.

Această realizare a fost posibilă datorită finanțării prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), evidențiind angajamentul nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de transport școlar și adoptarea unor soluții ecologice.

Proiectul, cu o valoare totală de peste 36 de milioane de lei, nu numai că va facilita accesul la educație pentru elevii din diverse zone ale județului, dar reprezintă și un pas important în direcția adaptării infrastructurii educaționale la standardele europene de dezvoltare sustenabilă.

Prin Ordinul nr. 2192 din 24.08.2023 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost aprobat Ghidul de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat.

Obiectul programului îl reprezintă achiziționarea de microbuze noi electrice, microbuze noi hibride și microbuze noi alimentate cu GNC, pentru transportul elevilor, având la bază necesitățile identificate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din cadrul solicitanților eligibili, respectiv:

a) consiliile județene; 

b) subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București. 

Alocarea financiară totală acordată de Administrația Fondului pentru Mediu, raportat la numărul de elevi stabilit luând în considerare statisticile județene publicate în Cartografia școlară de la linkul: https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici (47.513 elevi în județul Gorj) este de maximum 15.000.000 lei.

Soluția recomandată de prestatorul serviciilor de consultanță, în urma realizării Studiului de oportunitate, este utilizarea pentru transportul elevilor a microbuzelor electrice, această soluție având o serie de avantaje, respectiv:

–  asigură o eficiență energetică importantă, reducându-se exploatarea resurselor convenționale de energie obținute din combustibili fosil;

–  reduce și elimină emisiile poluante (CO, NOx, HC, PM, CO2 );

–  reduce nivelul de zgomot și îmbunătățește calitatea aerului;

–  asigurarea unui confort ridicat al pasagerilor și al participanților la trafic prin lipsa vibrațiilor generate de motoarele cu ardere internă de capacitate mare;

–  lipsa vibrațiilor dăunătoare infrastructurii și clădirilor;

–  costuri de întreținere mai mici datorită lipsei unor sisteme specifice motoarelor clasice;

– costuri de exploatare reduse datorită prețului energiei electrice mai mic comparativ cu cel pentru combustibilul clasic, raportat la distanțele parcurse.

Având în vedere că suma maximă eligibilă care poate fi contractată este de 15.000.000 lei, în urma utilizării criteriului număr elevi navetiști, în cadrul proiectului „Transport durabil pentru elevii județului Gorj”, Consiliul Județean Gorj, în cadrul Programului lansat de Administrația Fondului pentru Mediu, a identificat un număr de 11 unități administrativ teritoriale de pe raza județului Gorj, care vor beneficia de alocarea financiară necesară achiziționării unui microbuz electric de 16+1 locuri.

Astfel, s-a aprobat Acordul cu privire la participarea Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, la ”Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural”, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru implementarea proiectului „Transport durabil pentru elevii județului Gorj”, precum și Acordul privind asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de Administrația Fondului pentru mediu și a cheltuielilor neeligibile.

În data de 08.09.2023, Consiliul Județean Gorj în cadrul sesiunii depunerii dosarelor de finanțare pentru microbuze electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu a depus dosarul cu numărul de ordine 1, pentru proiectul „Transport durabil pentru elevii județului Gorj”.

Valoarea totală a proiectului „Transport durabil pentru elevii județului Gorj”, depuse spre finanțare, este în sumă de 15.143.289,80 lei (cu TVA), din care:

–                   15.000.000,00 lei (cu TVA) alocare financiară eligibilă prin Fondul pentru Mediu;

–                   143.289,80 lei (cu TVA) contribuția proprie a Județului Gorj.

Totodată, s-a aprobat depunerea proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”, în cadrul Apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

S-a aprobat delegarea dreptului de depunere a aplicației de finanțare către U.A.T.-Județul Gorj, transferând totodată dreptul de proprietate cu titlul gratuit, pe durata implementării proiectului, pentru toate bunurile achiziționate conform prevederilor proiectului, cu scopul utilizării acestora, exclusiv, pentru activități cu elevii/copiii.

Astfel, în data de 28.06.2023, Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare proiectul „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Valoarea totală a proiectului este de 30.776.011,20 lei (fără TVA), respectiv 36.623.453,33 lei (cu TVA), din care:

30.172.560,00 lei (fără TVA) alocare financiară eligibilă prin PNRR, la care se adaugă TVA-ul eligibil de la bugetul de stat în valoare de 5.732.786,40 lei;

603.451,20 lei (fără TVA), respectiv 718.106,93 lei (cu TVA), contribuția proprie a Județului Gorj.

Obiectivul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj” vizează îmbunătățirea condițiilor de transport, prin furnizarea de microbuze școlare ”verzi”.

În data de 12.02.2024, Consiliul Județean Gorj a semnat contractul pentru furnizarea celor 27 de microbuze electrice școlare, pentru transportul elevilor din județ. Contractul de finanțare nr. 11998/12.09.2023, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16089/13.09.2023, a fost încheiat între Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, responsabil pentru Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență și finanțator pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” și Județul Gorj, prin Consiliul Județean, în calitate de beneficiar al proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”.

Proiectele depuse de noi nu s-au limitat doar la asigurarea mobilității urbane verzi, ele reprezentând, de asemenea, o modalitate prin care se susține accesul la educație pentru elevii din zonele cu populație scăzută, astfel încât, prin proiectele depuse, nicio distanță să nu fie o piedică în calea cunoașterii și învățării, protejând totodată mediul înconjurător.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads