TURISM ȘI CULTURĂ – în 2024-2028 se vor aloca 89.531.414,00 lei

Consiliul Județean Gorj își reafirmă angajamentul ferm pentru susținerea și dezvoltarea culturii, recunoscând rolul esențial pe care acesta îl joacă în prosperitatea și evoluția socio-economică a regiunii.

Prin valorificarea și promovarea bogatului patrimoniu cultural local, urmărim nu doar conservarea moștenirii noastre istorice și spirituale, ci și transformarea acesteia într-un catalizator vital pentru turism și dezvoltare locală.

Investițiile strategice în restaurarea monumentelor istorice, organizarea de evenimente culturale și susținerea inițiativelor artistice locale sunt doar câteva dintre direcțiile de acțiune prin care Consiliul Județean Gorj intenționează să aducă plusvaloare comunității și economiei locale. Astfel, prin atragerea de vizitatori și stimularea afacerilor locale, cultura devine un pilon central în strategia de dezvoltare durabilă a regiunii noastre.

Ne dedicăm să facem din Gorj un exemplu de bune practici în domeniul gestionării și valorificării patrimoniului cultural, asigurându-ne că generațiile viitoare vor avea ocazia să cunoască și să prețuiască moștenirea lăsată de strămoșii noștri. Acest angajament subliniază viziunea noastră de a vedea cultura nu doar ca pe o moștenire a trecutului, ci ca pe un motor al viitorului.

Ne angajăm să continuăm pe acest drum, conștienți de faptul că patrimoniul nostru cultural este nu doar o comoară a trecutului, ci și o punte către viitorul prosper al Gorjului.

Turism și cultură –  în 2024-2028 se vor aloca 89.531.414,00 lei

Cu această sumă se propune realizarea unor obiective de investiții, după cum urmează:

Restaurare și conservare Cula Cioabă-Chințescu, sat Șiacu, comuna Slivilești, județul Gorj – cu valoare estimată de 3.498.092,00 lei;

Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” – lucrările, cu valoare estimată de 59.775.240,00 lei, se vor executa în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Reabilitare și modernizare imobil situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj – lucrările se vor executa prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., valoarea estimată a obiectivului de investiție fiind de 26.258.082,00 lei

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads