Viitor și tradiție: 95 de milioane de lei pentru „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”!

Echipa Consiliului Județean Gorj a depus spre finanțare, în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027, un proiect ambițios intitulat „Restaurarea și revitalizarea Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara”. Prin această inițiativă, care dispune de un buget total de 95.964.360,72 lei, vizăm nu doar conservarea acestui tezaur cultural, ci și adaptarea lui la cerințele contemporane.

Obiectivul nostru general este de a dinamiza dezvoltarea locală, valorificând în mod sustenabil patrimoniul cultural al Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara. Ne propunem să realizăm acest lucru prin restaurarea și revitalizarea spațiilor muzeale, promovând în același timp serviciile culturale asociate. Printre acțiunile specifice planificate se numără restaurarea imobilelor și monumentelor, conservarea patrimoniului cultural, dotarea cu tehnologie modernă pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor și crearea de spații interactive de învățare și creație pentru meșterii populari.

Acest proiect nu este doar o inițiativă de restaurare, ci o veritabilă punte între trecutul, prezentul și viitorul nostru cultural. Viziunea noastră cuprinde transformarea muzeului într-un centru vibrant de educație și cultură, care să atragă vizitatori din toate colțurile țării, stimulând totodată economia locală. Prin această inițiativă, dorim să subliniem angajamentul nostru constant față de prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural, considerându-l nu doar o moștenire a trecutului, ci și o resursă vitală pentru dezvoltarea durabilă a comunității noastre.

II. Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă, Obiectiv specific 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, proiectul „Restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare, Curtișoara”,  cu un bugetul total al proiectului este de 95.964.360,72 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării locale prin protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural local al Muzeului Arhitecturii Populare, Curtișoara și a serviciilor culturale.

Pentru restaurarea și revitalizarea Muzeului arhitecturii populare de la Curtișoara, se propun următoarele activități:

•                  Restaurarea imobilelor prin conservarea materialelor ce intră în compunerea monumentelor, refacerea învelitorilor și a finisajelor interioare, protejarea întregului material lemnos, consolidarea fundațiilor și a elevațiilor;

•                  Lucrări de conservare și/sau restaurare a patrimoniului cultural, implicit a catapetesmei bisericii „Sfântul Gheorghe”;

•                  Sisteme de lumini profesionale interioare care să pună în valoare exponatele;

•                  Amenajarea unor ateliere de creație populară, unde se vor putea experimenta: tehnica picturii pe lemn și ceramică, arta decorării unei țesături cu motive tradiționale, ornamentale, cusute în relief, dar și prelucrarea lemnului, gastronomie tradițională sub îndrumarea meșterilor populari. Spațiile propuse trebuie să valorifice lumina și contextul amplasamentului (relația cu peisajul, cu arhitectura etc.);

•                  Strămutarea imobilelor (case, șopruri, pivnițe, pătule etc.) aflate pe proprietatea altei entități, precum și a altor imobile aflate pe teritoriul județului, pentru care există disponibilitatea donării către Muzeu;

•                  Construirea unei scene cu regimul de înălțime subsol tehnic (spațiul propriu-zis de depozitare pentru echipamentele de sunet și lumini și scară de acces) și parter. Scena va fi construită sub forma unei case cu structură de metal și lemn. De asemenea, scena (cu o suprafață de călcare adecvată unei game largi de spectacole) va fi echipată cu instalație de sonorizare, video și scenotehnică. Partea din față va fi amenajată sub forma unui perete (ecran) de tip led, culisant (acoperită cu o membrană tensionată, demontabilă, dar, în același timp, rezistentă la expunere în aer liber pe perioade mai lungi);

•                  Magazin de suveniruri – mobilierul de expunere și depozitare va fi adaptat tipului de produse; comercializate – preponderent cărți și albume, suveniruri specific muzeale, obiecte de artă de dimensiuni mici și medii;

•                  Refacerea instalațiilor electrice, sanitare, termice și IPT pentru obiectivele dotate cu astfel de instalații;

•                  Sistematizarea întregii incinte, crearea de spații de odihnă și recreere, refacerea căilor de acces (alei, cărări, iluminat stradal, mobilier), având în vedere inclusiv accesul pentru situații de urgență;

•                  Lucrări de amenajare și dotare a atelierului de restaurare lemn;

•                  Reamenajarea depozitelor de patrimoniu și dotarea lor cu elemente tehnice pentru măsurarea și păstrarea microclimatului propice;

•                  Modificarea și adaptarea rețelei electrice de iluminat (în prezent becuri pe stâlpi de beton), pentru a pune în valoare monumentele din incinta muzeului – iluminat ambiental, iluminat nocturn;

•                  Lucrări de construcție a gardului;

•                  Amenajare grupuri sanitare pentru vizitatori, dintre care unul pentru persoane cu dizabilități;

•                  Amenajare parcare pentru vizitatori și personalul care lucrează în cadrul muzeului;

•                  Rampă/platformă de acces pentru persoane cu dizabilități;

•                  Sisteme audio prin care sunetul direcționat este ușor de auzit chiar și într-un mediu zgomotos;

•                  Sistem de proiecție holografică 2D și 3D;

•                  Lucrări și dotări pentru asigurarea iluminatului interior și exterior, a iluminatului de siguranță, precum și a celui decorativ și de punere în valoare a obiectivului reabilitat;

•                  Dotarea cu instalații și echipamente pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție;

•                  Lucrări de modernizare a utilităților aferente obiectivului de patrimoniu, energie electrică, alimentare cu apă, canalizare.

Muzeul Arhitecturii Populare – Curtișoara are misiunea prezervării valorilor culturii populare, a „civilizației rurale”, aducând în prim-plan un mod interactiv și constant de cunoaștere a istoriei culturii și civilizației române, într-un context nou, global, potrivit principiului „unitate în diversitate”. Atingerea acestui obiectiv se poate face prin coordonarea eforturilor de cercetare și colecționare cu acelea de valorificare științifică și diseminare, conform cadrului legal generos care creează spațialitatea muzeului.

Preocupările permanente sunt de îmbogățire și valorificare a patrimoniului, prin activități științifice (simpozioane, conferințe, editarea de materiale științifice, realizarea de expoziții temporare sau itinerante, târguri de meșteri populari și/sau de produse tradiționale) și culturale de diseminare (diferite materiale cu caracter formativ/informativ, spectacole, ateliere, emisiuni culturale).

Principalul obiectiv îl reprezintă obținerea unui statut de notorietate pentru muzeu, celelalte obiective urmând să decurgă din acesta. Astfel, muzeul devine un pivot de turism cultural, un catalizator pentru micii meșteșugari locali, o piață de bunuri și servicii culturale, tradiționale, controlate și în deplină rezonanță cu statutul științific oferit de muzeu.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads