Au fost livrate primele 22 de microbuze electrice, achiziționate în cadrul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”

microbuze electrice

În data de 27.05.2024, furnizorul declarat câștigător a livrat primul lot de microbuze electrice, în număr de 22 din cele 27 contractate, urmând ca în perioada imediat următoare acestea să fie distribuite către UAT-urile declarate eligibile în cadrul proiectului.

Proiectul „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”, cod 20, este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi și se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 11998/12.09.2023, semnat între Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, responsabil pentru Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și finanțator pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” și UAT Județul Gorj, prin Consiliul Județean, în calitate de Beneficiar.

Obiectivul proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj” vizează îmbunătățirea condițiilor de transport prin furnizarea de microbuze școlare „verzi”.

Aceste microbuze reprezintă mai mult decât un simplu mijloc de transport. Ele sunt un simbol al angajamentului nostru pentru educația de calitate și protejarea mediului. Împreună, construim un viitor mai verde și mai bun pentru copiii noștri!”, a declarat Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Educația pentru mediu și schimbările climatice devine o prioritate, iar infrastructura unităților de învățământ trebuie să fie adaptată standardelor europene de dezvoltare sustenabilă.

Pe lângă asigurarea mobilității urbane verzi prin achiziționarea de microbuze electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, pregătim și conștientizăm generațiile viitoare în ceea ce privește schimbările climatice.

De asemenea, asigurăm mijloace de deplasare pentru elevii aflați în zone cu populație scăzută, facilitând accesul la educație a acestora, cu protejarea mediului în același timp.

Valoarea totală a proiectului este de 30.776.011,20 lei (fără TVA), respectiv 36.623.453,33 lei (cu TVA), din care:

  • 30.172.560,00 lei (fără TVA) alocare financiară eligibilă prin PNRR, la care se adaugă TVA-ul eligibil de la bugetul de stat în valoare de 5.732.786,40 lei;
  • 603.451,20 lei (fără TVA), respectiv 718.106,93 lei (cu TVA), cheltuieli neeligibile, reprezentând contribuția proprie a Județului Gorj.

Perioada de implementare a proiectului „Microbuze electrice pentru elevii Județului Gorj”, cod 20, este de la data de 13.09.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Pentru mai multe detalii despre proiectele finalizate, în derulare sau proiectele viitoare, găsiți informații pe pagina mea de Facebook – Cosmin Mihai Popescu

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Threads